Information och regler
Vad är en EU-moped?
Det finns två typer av EU-mopeder:
- En EU-moped klass I har max 50cc cylindervolym och en maxhastighet av 45 km/h.
- En EU-moped klass II har max 50 cc cylindervolym och får köras i max 25 km/h.


Måste man ha körkort?
För att köra en EU-moped klass I krävs genomgången utbildning med teoretiskt prov. Den som har någon form av körkort eller traktorkort har också behörighet att köra EU-moppe klass I.

Kurser
Utbildare och examinatorer är frivilligorganisationer, branschen, trafikskolor, skolan, motororganisationer mm.

Hur gammal måste man vara?
Åldersgränsen 15 år gäller från 1 april år 2000 för båda klasserna.

Måste EU-mopeden registreras och ha skylt?
Klass I-mopederna ska ha en registreringsskylt. Klass II-mopederna har inte registreringsskylt.

Var får de köras?
Klass I-mopederna får inte köras på på cykelbanor eller motorväg. Klass II-mopeden får köras på cykelbanor.

Kan EU-mopeden trimmas?
EU-mopederna är (till skillnad från den gamla typen mopeder) svåra att trimma.

De "gamla" mopederna då?
En moped enligt det gamla svenska systemet med max 50cc och max 30 km/h klassas som en EU-moped klass II i det nya EU-baserade systemet. En moped enligt det gamla svenska systemet kan inte ändras till klass 1 i det nya EU-systemet.

Missförstånd
Eftersom de "gamla" mopederna också är indelade i klass I och klass II, missförstår man lätt skillnaderna. Särskilt vad gäller behörighetskraven. Både klass I och klass II av de "gamla" mopederna klassas som klass II i det nya EU-mopedsystemet.

Oseriös handel förekommer
Det förekommer att svenska oseriösa företag olagligt importerar och säljer mopeder som är typgodkända i andra länder men inte uppfyller de gemensamma EU-reglerna. Som till exempel att de går fortare än 45 km/h. Dessa mopeder kan aldrig bli godkända i Sverige.

Kräv typintyg
Enda sättet för en konsument att få klarhet är att kärva att typintyget följer med när man köper en moped. Det får man när man köper hos den väletablerade handeln.

Vägverket "mopedregler"
En moped är ett motorfordon som är konstruerat för att köras i högst 45 km/tim. En moped får ha en förbränningsmotor med högst 50 kubikcentimeter slagvolym eller en elektrisk motor med högst 4 kilowatts effekt.

Tre- och fyrhjulig moped får ha en annan förbränningsmotor än med tändsystem, till exempel diesel, och då får effekten vara högst 4 kilowatt.

En fyrhjulig moped får väga högst 350 kg utan last. Är mopeden eldriven ska batterierna inte räknas in i vikten.

Mer information kring mopedregler kan man läsa på Vägverketshemsida.